Czy modlitwa to tylko słowa? A może aż słowa, których źródłem jest owo pierwsze, najstarsze spośród wszystkich: Słowo, które było na początku, było u Boga i Nim było (J 1,1)…? Czy tylko one wielbią Boga? A kolor, a kształt, a… dźwięk?
 
Św. Augustyn miał powiedzieć, że ten kto śpiewa, dwa razy się modli (Enarratio in Psalmos, 72, 1). Od setek lat w kościołach chrześcijańskich rozbrzmiewają pieśni oraz inne utwory, przydające wiernym nadziei i bojaźni przed obliczem Najwyższego. Muzyka, choć to sztuka abstrakcyjna, dynamiczna, rozwijająca się w czasie, a zatem nieuchwytna, posiada jednak niezwykłą moc wyrażania tego, co niewyrażalne – oto tajemnica, której nie wyjaśnił jak dotąd żaden traktat.
 
Projekt Międzynarodowego Festiwalu Mistrzowie Modlitwy Muzyką w Katowicach, Mieście Kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki od 2016 roku, to odpowiedź młodych ludzi na potrzebę modlitwy także muzyką i śpiewem. Mistrzowski repertuar obejmował będzie wybitne dzieła muzyki liturgicznej oraz ogólnie religijnej, powstałe w ostatnich pięciuset latach. Ukierunkowane na pierwiastek duchowy w akcie twórczym i profesjonalne wykonanie, w murach kościołów, a zatem w bliskości z sacrum, dostarczy licznych impulsów do przemyśleń nad istotą zbawienia, wpisując się tym samym w nurt ewangelizacyjny.
 
Strona festiwalu: http://festiwal3xm.pl/

Plakat

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *