Zapraszamy Was do współpracy przy organizacji wielkiego dzieła, które powierzył nam Papież Franciszek – Światowych Dni Młodzieży, których gospodarzem w 2016 r. będzie Kraków i cała Polska. W naszej archidiecezji, w poszczególnych parafiach, chcemy przyjąć i ugościć ok. 20 tysięcy młodych pielgrzymów z różnych stron świata, dlatego zachęcamy Was do tworzenia, w porozumieniu z duszpasterzami, Parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży, składające się z kilku osób, które w ścisłej współpracy z Księdzem proboszczem danej parafii będzie odpowiadać za koordynację przygotowań oraz przyjęcie uczestników ŚDM w parafii.Kompetencje Parafialnego Centrum Światowych Dni Młodzieży:
– Współpraca z duszpasterzami w parafii w kwestiach związanych z organizacją ŚDM.
– Współpraca z Diecezjalnym Centrum przygotowań ŚDM oraz Księdzem Koordynatorem w Rejonie.
– Przygotowanie i koordynacja pobytu w parafii pielgrzymów w czasie Dni w Diecezjach.
– Troska o formację – udział w duchowych przygotowaniach do ŚDM.
– Modlitwa za dzieło ŚDM.
– Promowanie ŚDM w parafii.
– Koordynacja projektu „Bilet dla Brata” w parafii.
– Zaangażowanie rodzin.Prosimy Was o modlitwę za to dzieło i liczymy na Wasze zaangażowanie w wolontariat!