Jesteśmy młodzi, pełni życia i pomysłów.

Powstaliśmy, bo w każdym z nas jest potrzeba i chęć pomagania innym.

KATOLICKA FUNDACJA MŁODZI DLA MŁODYCH

Odważnie patrzymy w przyszłość dlatego stawiamy na ludzi młodych. Dajemy im bezpośrednie wsparcie w ich codziennym życiu.

Fundacja tworzy programy stypendialne, szkolenia i warsztaty dla młodzieży tak, aby ułatwić jej osobisty rozwój. Stawiamy też na trwały efekt, dlatego naszą strategią jest działanie wspólnotowe. Przez tworzenie i wspieranie małych wspólnot i grup młodzieżowych chcemy rozwijać ich kreatywność i samodzielność tak, aby w przyszłości dzięki wspólnemu działaniu mogli podejmować własne inicjatywy.

Naszym celem jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych i wspieranie działalności prospołecznej, dlatego stawiamy na wolontariat jako najlepszą formę wychowania i rozwoju potencjału młodych ludzi.

Jesteśmy fundacją katolicką i w naszych działaniach kierujemy się wartościami chrześcijańskimi. Chcemy zanieść Dobrą Nowinę wszystkim potrzebującym wokół nas, między innymi przez udział w przygotowaniach Światowych Dni Młodzieży 2016 w Polsce.

Zadania jakie stawiamy przed sobą stanowią ogromne wyzwanie, ale wierzymy, że razem będziemy mogli je zrealizować. Także Ty możesz nam pomóc w realizacji naszego dzieła i sprawić, aby młodzi ludzie mogli lepiej się rozwijać ucząc się kochać bliźnich.

Prowadzimy Centrum Młodzieży i Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej. Jesteśmy organizatorem Światowych Dni Młodzieży w roku 2016 w Archidiecezji Katowickiej. Organizujemy: bezpłatne kursy językowe (włoski, czeski, angielski, rosyjski, hiszpański), koncerty: Mariacka Bless Night, Wspólny Mianownik, Archidiecezjalne Święto Młodych, miesięczne spotkania wolontariuszy do ŚDM, prowadzimy zajęcia warsztatowe, kulturalne, profilaktyczne, rekolekcyjne oraz wyjazdy dla młodzieży, współpracujemy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz wszelkimi innymi organami instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji. Wydajemy materiały dotyczące realizacji celów Fundacji, takich jak: książki, broszury, ulotki, utwory muzyczne i filmowe, czy programy komputerowe. Prowadzimy portal internetowy: www.mlodzidlamlodych.pl.


Darowizny

Jedną z możliwości zdobywania środków na rzecz realizacji celów statutowych przez fundację jest możliwość otrzymywania wsparcia w formie darowizn. Darowizny możesz otrzymywać zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Osoby, które chcą w ten sposób wesprzeć działania, np. edukacyjne, charytatywne, wybranej fundacji, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego. Możliwość taką daje:

„Dokonując darowizny możesz skorzystać z odliczenia podatkowego:
1/ jeśli jesteś osobą fizyczną (UoPDOF: Art. 26 Ust. 1 Pkt 9)
2/ jeśli jesteś osobą prawną (UoPDOP: Art. 18. Ust. 1 Pkt 1)”

Nie mylić powyższego z „odliczeniem od podatku”, mówiąc dokładniej: jest to „odliczenie od dochodu”.


Zwracamy się do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli o wsparcie naszych działań dedykowanych młodym. Liczymy na Państwa pomoc.


KATOLICKA FUNDACJA MŁODZI DLA MŁODYCH

Pl. Ks. Emila Szramka 4
40 – 014 KATOWICE
KRS 0000523967
NIP 9542750446
REGON 243671252

Numer konta bankowego:
Raiffeisen Polbank 72 1750 0012 0000 0000 2670 3198

Kontakt:
tel. 519 546 184
fundacja@mlodzidlamlodych.pl


Zarząd KATOLICKIEJ FUNDACJI MŁODZI DLA MŁODYCH

Ks. Bogdan Kania, prezes zarządu
Ks. Marcin Wierzbicki, członek zarządu
Ks. Robert Kaczmarek, członek zarządu


Komisja Rewizyjna KF MDM

Ks. Roman Chromy
Ks. Krzysztof Biela
Jakub Klabis

DOKUMENTY