Czytania na sobotę, 16 października 2021

  • październik 15, 2021

Sobota XXVIII tydzień zwykły(Rz 4, 13. 16-18)Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było …

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 16 października 2021

  • październik 15, 2021

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był duszpasterzem środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał strajkujących studentów, zainicjował pielgrz…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 16 października 2021

  • październik 15, 2021

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był duszpasterzem środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał strajkujących studentów, zainicjował pielgrz…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 15 października 2021

  • październik 14, 2021

Piątek XXVIII tydzień zwykły(Rz 4, 1-8)Bracia: Zapytajmy, co zyskał Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? „Uwierzył Abra…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 15 października 2021

  • październik 14, 2021

Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, tak i nam wiara w Jezusa Chrystusa została poczytana za sprawiedliwość. Jesteśmy usprawiedliwieni darmo, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nasza rel…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 14 października 2021

  • październik 13, 2021

Czwartek XXVIII tydzień zwykły(Rz 3, 21-30a)Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie m…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 14 października 2021

  • październik 13, 2021

Czwartek XXVIII tydzień zwykły(Rz 3, 21-30a)Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie m…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 14 października 2021

  • październik 13, 2021

Święty Ignacy, biskup Antiochii, nazywał siebie niosącym Boga Theoforos. Za panowania cesarza Trajana został skazany na śmierć z powodu wyznawanej wiary. Zanim rzucono go na pożarcie dzikim zwierzętom, w drodze na męczeńską śmierć, Ignacy napisał listy…

czytaj dalej

Czytania na środę, 13 października 2021

  • październik 12, 2021

Środa XXVIII tydzień zwykły(Rz 2, 1-11)Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. Wiemy…

czytaj dalej

Rozważanie na środę, 13 października 2021

  • październik 12, 2021

Święta Jadwiga Śląska (1174-1243) była sprawiedliwą i mądrą władczynią, otaczającą macierzyńską troską swych poddanych i wspierającą męża, księcia Henryka Brodatego, w sprawowaniu rządów. Osobiście przewodniczyła sądom, chroniła kmieci przed obciążanie…

czytaj dalej