Czytania na czwartek, 6 maja 2021

  • Maj 5, 2021

Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba(1 Kor 15,1-8)Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście u…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 6 maja 2021

  • Maj 5, 2021

Wspominając Apostołów, wpatrujemy się w ich wzór i chcemy w ich postaciach odnaleźć siebie. Niepewność Filipa, jego prosta, być może niezbyt fortunna prośba: Pokaż nam Ojca; prowokuje Jezusa do objawienia swojej tożsamości. Jakub, krewny Jezusa, pierws…

czytaj dalej

Czytania na środę, 5 maja 2021

  • Maj 4, 2021

Środa piątego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 15,1-6)W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów międz…

czytaj dalej

Rozważanie na środę, 5 maja 2021

  • Maj 4, 2021

Niekiedy mamy pokusę zastąpienia Boga. Jest to bardzo groźne i zakłada fałszywą pobożność. Bóg obdarza miłością bezwarunkowo, hojnie, nie patrząc na osobę. Wymagania wypływają dopiero z przyjęcia daru miłości. My natomiast bardzo często stawiamy najpie…

czytaj dalej

Czytania na wtorek, 4 maja 2021

  • Maj 3, 2021

Wtorek piątego tygodnia okresu Wielkanocnego(Dz 14,19-28)Do Listry nadeszli żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do mi…

czytaj dalej

Rozważanie na wtorek, 4 maja 2021

  • Maj 3, 2021

Prześladowcy nie odpuszczają, uciekł im Paweł z Ikonium, więc gonią go aż do Listry. Z łatwością podburzają miejscowych i wykonują wyrok. Paweł jednak okazuje się niezniszczalny. Nie tylko przeżył kamienowanie, ale też na nowo podejmuje trud głoszenia …

czytaj dalej

Czytania na poniedziałek, 3 maja 2021

  • Maj 2, 2021

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski(Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab)Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod j…

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 3 maja 2021

  • Maj 2, 2021

Jezus oddał Maryję za Matkę umiłowanemu Janowi, jako reprezentantowi wszystkich swoich uczniów. Dzisiejsze święto pokazuje nam tę matczyną opiekę Maryi nie tylko nad każdym z nas z osobna, ale nad całym naszym narodem. Wielokrotnie w historii naszej Oj…

czytaj dalej

Czytania na niedzielę, 2 maja 2021

  • Maj 1, 2021

Piąta Niedziela Wielkanocna(Dz 9, 26-31)Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w dro…

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 2 maja 2021

  • Maj 1, 2021

Kto zna Pana, przemawia z wielką siłą przekonania w Jego imię. Kto zna Pana, nie tylko miłuje słowem i językiem, ale przede wszystkim czynem i prawdą, zachowując Jego przykazania i czyniąc to, co się Jemu podoba. Wiemy, że bez wiary w imię Jego Syna, J…

czytaj dalej