Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

„«To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»” (1 Kor 11, 23-26)

W Kościele katolickim obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest to liturgiczna uroczystość dla uczczenia Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jest to święto nakazane w kalendarzu świąt katolickich.  W Polsce święto zostało ustanowione w 1320 roku na synodzie, który odbywał się w Krakowie,  przez biskupa Nankiera. Dzisiaj w każdym mieście czy wsi naszej Archidiecezji, ale również na terenie całej Polski, odbędzie się procesja ulicami miasta lub wsi razem z Najświętszym Sakramentem.

OŁTARZE PROCESYJNE

Na trasie procesji zatrzymujemy się przy czterech ołtarzach. Ta tradycja związana jest z czterema ewangelistami, którzy przekazali  nam prawdę w Słowie Bożym. Przy każdym z ołtarzy czyta się Ewangelię jednego z czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

SPOGLĄDANIE NA HOSTIĘ W CZASIE PROCESJI

Wierni wierzyli, że patrzenie na Hostię ma podobne skutki, co przyjęcie Komunii Świętej.

MONSTRANCJA

Pochodzi od łacińskiego słowa monstrare , które oznacza „pokazywać”. Używa się jej po to, aby Chrystus, który ukryty jest pod postacią chleba był widoczny dla ludzi oraz by miał On godną oprawę. Kapłan niesie monstrancję na czele procesji.

DZWONKI I KADZIDŁO

Na początku i na końcu procesji wybrzmiewają kościelne dzwony. Podczas jej trwania ministranci używają kadziła i dzwonią dzwonkami. Jest to związane z oddaniem uwielbienia Bogu.

BALDACHIM

Niesie go zazwyczaj 4 mężczyzn, którzy niosą go nad głową głównego celebransa, który niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Używa się go głównie podczas procesji eucharystycznych.

SYPANIE PŁATKÓW KWIATÓW

Jedna z piękniejszych tradycji, gdy w czasie procesji sypie się kwiaty pod stopy kapłana, który niesie Hostię. Kwiaty w Kościele są symbolem miłości do Zbawiciela oraz wdzięczności za to, że jest z nami.
Żywymi kwiatami stroi się ołtarze, układa dywany na trasie procesji oraz sypie się je przed Chrystusem, który ukryty jest w Najświętszym Sakramencie. Zazwyczaj kwiatki sypią dzieci – w sposób szczególny te, które przystąpiły już do Pierwszej Komunii Świętej.

GAŁĄZKI Z BRZOZY

Gałązki te według wierzeń mogą być źródłem Bożego błogosławieństwa. Wierni zbierają gałązki z wszystkich czterech ołtarzy, aby zabrać je do domu po to, aby przynieść do domu Boże błogosławieństwo. Gałązki te służyły wcześniej jako dekoracja wszystkich czterech ołtarzy.

Są to niektóre z najbardziej powszechnych zwyczajów podczas Uroczystości Bożego Ciała, które każdy z nas zna najlepiej. Cieszmy się z tak pięknej uroczystości. Wszyscy pokażmy, że nie wstydzimy się naszej wiary oraz Pana Jezusa Chrystusa, z którym będziemy szli podczas procesji. Dajmy piękne świadectwo mocnego i żywego Kościoła.

Hanna Kacprowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *