Droga Młodzieży!

Po pięknych i bogatych doświadczeniach z ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży, zwieńczonych spotkaniami z Ojcem Świętym i młodzieżą z wielu krajów świata w Krakowie, idziemy drogą młodzieńczej radości wiary, którą wskazał św. Jan Paweł II, a dzisiaj wyznacza Papież Franciszek. Okazją do utrwalenia w sobie „wielkich rzeczy, jakich dokonał Wszechmocny” (por. Łk 1,49) będzie kolejny, 32. Światowy Dzień Młodzieży, który będziemy przeżywać w nadchodzącą Niedzielę Palmową. Choć zgromadzimy się we wspólnocie młodych Kościoła katowickiego, to jednak przeżyjemy czas spotkania i modlitwy w duchowej łączności z wszystkimi, którzy w wielu katedrach świata dołączą do radosnego tłumu wołającego na cześć Jezusa Chrystusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Przewodniczką naszej modlitwy będzie Maryja, od której chcemy uczyć się towarzyszenia Jezusowi i powierzania Mu z ufnością swojego życia, swoich planów i marzeń.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Serdecznie zapraszam Was w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, na godz. 14.00 do katowickiej katedry. To zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmują sakrament bierzmowania i do wolontariuszy zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży. Zapraszam młodzież związaną z Ruchem Światło-Życie, licealistów i studentów. Proszę, żebyście dostępnymi Wam środkami komunikacji przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy młodego Kościoła, którego zadaniem jest iść i głosić Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela człowieka.

Na drogę pielgrzymowania do katedry Chrystusa Króla w Katowicach udzielam Wam, a także Waszym bliskim i wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii pasterskiego błogosławieństwa!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki

Oryginalny tekst: Zaproszenie Arcybiskupa Wiktora Skworca na Niedzielę Palmową 2017.
Dołącz do wydarzenia: Niedziela Palmowa w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 2017.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *