Rejestracja na ŚDM Kraków 2016 dla pielgrzymów z Polski przebiega za pośrednictwem Diecezjalnych Centrów ŚDM i odbywa się grupami. Rejestracja indywidualna dotyczy tylko biskupów, wolontariuszy, uczestników Festiwalu Młodych oraz dziennikarzy i nie wymaga pośrednictwa Diecezjalnego Centrum.

Jedziemy na ŚDM!

CO ZROBIĆ, JEŚLI CHCESZ UCZESTNICZYĆ W ŚDM KRAKÓW 2016?

1. Utwórz grupę
Należy w swoim środowisku znaleźć osoby, które razem stworzą grupę. Może to być np. grupa parafialnego centrum ŚDM przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie, grupa uczniów I LO w Jastrzębiu, grupa parafii św. Anny w Katowicach, grupa KSM Czułów, grupa oazowa z bazyliki w Piekarach, czy jakakolwiek inna. Grupa może liczyć maksymalnie 150 osób.

2. Wybierz pakiet pielgrzyma
Każda grupa musi posiadać ten sam tryb uczestnictwa w ŚDM (tj. takie same daty przyjazdu i wyjazdu, wybór tego samego Pakietu Pielgrzyma).

3. Wybierz Opiekuna grupy
W grupie należy wyznaczyć Opiekuna (kapłana lub osobę świecką) oraz jego Zastępcę, którzy zgłoszą się do Diecezjalnego Centrum ŚDM pisząc na adres e-mail: kontaktmlodzi@gmail.com (w wiadomości należy podać imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Opiekuna oraz szacunkową ilość osób w grupie). Następnie, Opiekun grupy na nadesłany adres e-mail otrzyma dostęp do swojego konta, który posłuży do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie oraz do finalizacji rejestracji w przypadku tytułu przelewu i płatności oraz do uzupełnienia szczegółowych danych (dot. pakietu, ilości kapłanów, osób niepełnosprawnych, niepełnoletnich itp.).

Opieka nad osobą niepełnoletnią zostanie powierzona pełnoletniemu opiekunowi, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika. Należy pamiętać, że jeden pełnoletni może wziąć pod opiekę max. 10 uczestników niepełnoletnich. Stosowny dokument znajduje się w formularzu rejestracyjnym. W czasie trwania Wydarzeń Centralnych ŚDM formularz ten musi posiadać ze sobą Opiekun grupy.

Ze względów organizacyjnych należną składkę partycypacyjną oraz 10 euro na Fundusz Solidarnościowy należy płacić do 30 czerwca 2016 r.

Rejestracja na Światowe Dni Młodzieży i wykupienie pakietów pielgrzyma nie jest konieczne. Wszystkie wydarzenia w Krakowie są spotkaniami otwartymi. Niemniej zachęcamy do skorzystania z przywilejów oferowanych przez proponowane pakiety.

Osoby, które nie mają grup mogą zgłosić się po poniższych opiekunów:

Chorzów – A.1 – ks. Wojciech Solik – wojciech.solik@gmail.com – 609824136
Chorzów – B.1 – ks. Paweł Zieliński – paziel@gmail.com – 516542668
Jastrzębie – B.1 – Dominika Szulik – donikifree@gmail.com
Katowice – A.1 – Tomasz Kandzia – tkandzia1@gmail.com – 608734177
Katowice – A.4 – ks. Zygmunt Klim – sw-anna@wiara.org.pl – 603744730
Katowice – C.1 – o. Mirosław Konik – antoni.franciszkanie@gmail.com – 519161990
Katowice – ks. Adam Palion – vitalisadam@gmail.com – 691791202
Leszczyny – A.1 – Bartosz Kaczmarczyk – bartosz2909@gmail.com – 502022559
Mysłowice – C – ks.Przemysław Budniak – przemekbudniak@interia.pl
Orzesze – B.1 – ks. Krzysztof Michalik – michalik85@wp.pl – 502721392
Ruda Śląska – B.2 – ks. Adam Kuchta – adamkuchta78@wp.pl – 509916961
Ruda Śląska – C – ks. Karol Płonka – karol.plonka1@gmail.com – 537088046 (Aktualizacja – 27.06 – lista zamknięta)
Rybnik – A.1 – ks. Rafał Kaca – rafal@e.pl – 535320043
Rybnik – B.1 – ks. Krzysztof Nowrot – nowrot@wp.pl – 519197217
Tychy – C – Paweł Czyrnik – pawel.czyrnik@onet.eu – 736301143
Wodzisław – A.1 – ks. Wojciech Kamczyk – x.wk@wp.pl – 507897524
Wodzisław – B.1 – Monika Zając – monika.zajac86@gmail.com – 510090246
Żory – C.1 – ks. Przemyslaw Malinowski – przemo_168@op.pl – 515941243