Drodzy Diecezjanie!

1. W trwającym Roku Miłosierdzia warto wspomnieć, że w chrześcijańskiej tradycji zachowane jest przekonanie, iż dzisiejsza Ewangelia, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, opowiada prawdziwą historię. Nie jest jednak dokładnym opisem jednego z napadów, które zdarzały się na drodze z Jerozolimy do Jerycha, lecz przedstawia historię zbawienia.

Czytamy w homilii Orygenesa:

„Człowiekiem, który schodził, jest Adam,
Jerozolima to raj,
Jerycho to świat;
zabójcy to diabeł,
kapłan to Prawo,
lewita to prorocy,
Samarytanin to Chrystus;
rany to nieposłuszeństwo,
zwierzę, na które go wsadził, to ciało Chrystusa,
gospoda przyjmująca wszystkich chcących wejść to Kościół,
dwa denary to Bóg – Ojciec i Syn,
gospodarz to pasterz Kościoła, któremu powierzona została troska o chorego;
to, iż samarytanin obiecuje wrócić, jest zapowiedzią
drugiego przyjścia Zbawiciela”
(Orygenes, Hom. in Lc.34).

Bracia i Siostry!
Przez bramę Chrztu świętego weszliśmy w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, które poprzez sakramenty aktualizuje się w Kościele także i w naszym pokoleniu. W trwającej i spełniającej się wciąż historii zbawienia nie wolno nam być statystami, lecz trzeba w niej aktywnie uczestniczyć. Wyrazem uczestnictwa jest realizowanie objawionej woli Bożej, Bożych przykazań, zwłaszcza tego pierwszego i najważniejszego, jak go określił Jezus Chrystus: „Będziesz miłował…Pana, Boga swego,…a swego bliźniego jak siebie samego”.

Ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie kończy się słowami: Idź i ty czyń podobnie. To polecenie odnosi się do każdego z nas. Winniśmy naśladować miłosiernego Samarytanina, tym bardziej, że w sakramencie Chrztu doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i nieustannie go doświadczamy.

Drodzy Diecezjanie!
2. Wkrótce będziemy mieli wyjątkową okazję, by bardzo konkretnie zaświadczyć o Bożym miłosierdziu podczas Światowych Dni Młodzieży. Nasz kraj, całe nasze społeczeństwo, a zwłaszcza wspólnota Kościoła jest gospodarzem tego niezwykłego spotkania młodych chrześcijan i osób poszukujących z Piotrem naszych czasów, papieżem Franciszkiem.

Inspiratorem spotkań młodego Kościoła był Ojciec Święty Jan Paweł II. Po raz pierwszy zaprosił On młodzież świata do Rzymu na Niedzielę Palmową 1984 roku, aby razem z Nim przeżywała Jubileusz Odkupienia. Zaś Niedziela Palmowa 1986 roku została ogłoszona pierwszym Światowym Dniem Młodzieży. Z tych wydarzeń wyrosły cykliczne spotkania z Papieżem, na które On sam zaprasza młodzież do wybranego miejsca i kraju. Patrząc dziś na Światowe Dni z perspektywy lat, nie mamy wątpliwości, że każde spotkanie młodego Kościoła jest dziełem Ducha Świętego, który gromadzi w jedno, objawia prawdę o Bogu i buduje wspólnotę Kościoła oraz jedność ludzkiej rodziny.

Główne wydarzenia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, a ich treścią będzie wspólna modlitwa z papieżem Franciszkiem i wzajemne świadectwo wiary. Święto Młodych będzie także czasem rekolekcji, słuchania słowa Bożego oraz siebie nawzajem.

3. Światowe Dni Młodzieży mają obecnie dwie zasadnicze części: „Dni w Diecezji” oraz „Wydarzenia Centralne”.

Na czas Światowych Dni Młodzieży polskim diecezjom nadano nazwy biblijne. Określona nazwa charakteryzuje daną diecezję, a także zapowiada, jakimi treściami gospodarze chcą podzielić się ze swoimi gośćmi. Archidiecezja Katowicka przyjmie nazwę Góry Karmel. Na mapie Ziemi Świętej jest ona związana z prorokiem Eliaszem, wyznaniem wiary i zaufaniem Panu Bogu; jak również z Matką Bożą, która przez swoje fiat uczyniła nam wielkie rzeczy!

„Dni w Diecezji” będziemy przeżywać od 20 do 25 lipca. Młodzi z różnych stron świata spotkają się z wami we wspólnotach parafialnych. Będzie to dla wszystkich okazją i szansą udziału w święcie wiary i radości razem z młodymi, których przyjmiecie wielkodusznie pod swój dach!

Nie zabraknie także wydarzeń i spotkań ponad parafialnych, o szerszym zasięgu, promujących nasz Kościół lokalny oraz poszczególne miasta i gminy.

Głównym wydarzeniem podczas „Dni w Diecezji” będzie spotkanie w dniu 23 lipca na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Przybędą tam wszyscy pielgrzymi, nasi goście. Do udziału zapraszam również wiernych Archidiecezji Katowickiej, szczególnie wolontariuszy, młodzież, rodziny przyjmujące młodych pielgrzymów. Zapraszam tych, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie w 1991 r. i uczestników spotkania z Janem Pawłem II na Muchowcu w 1983 r.

W programie tego spotkania będzie prezentacja wspólnot międzynarodowych oraz widowisko z udziałem orkiestry symfonicznej, aktorów i solistów. Przewidziana jest przede wszystkim uroczysta Eucharystia, a także wieczorny koncert gwiazd muzyki chrześcijańskiej.

4. Po zakończeniu „Dni w Diecezji” będziemy przeżywali w Krakowie w dniach od 27 do 31 lipca wielkie święto wiary pod przewodnictwem Piotra naszych czasów. Do udziału w tym spotkaniu zapraszam wszystkich młodych, zwłaszcza tych, wciąż niezdecydowanych!

Wszystkich diecezjan Archidiecezji Katowickiej zapraszam także do udziału w Mszy św. pod przewodnictwem papieża Franciszka 28 lipca w Częstochowie. Ta Eucharystia będzie wielkim dziękczynieniem w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ułatwieniem w dotarciu do Częstochowy będzie darmowa komunikacja kolejowa, którą w tym dniu zapewniają Koleje Śląskie dzięki życzliwości Samorządu Województwa Śląskiego.

Siostry i Bracia! Młodzi różnego wieku!
5. Każdy i każda z was ma możliwość skorzystania z bogactwa Światowych Dni Młodzieży. Wykorzystajmy dar niezwykłego czasu łaski, aby Boże Miłosierdzie przeniknęło nasze życie, a ojczyzna i archidiecezja stały się jednym wielkim Polem Miłosierdzia – Campus Misericordiae.

Już dziś serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wydarzeń tegorocznych Światowych Dni Młodzieży: rodzinom, które otwarły swoje domy i mieszkania dla młodych z różnych stron świata, wolontariuszom, zaangażowanym kapłanom, samorządom miast i gmin wspierającym „Dni w Diecezji”, instytucjom wspomagającym to wielkie święto młodych, młodzieży Diecezjalnych i Parafialnych Centrów ŚDM, wszystkim ludziom dobrej woli. Wszystkim Bóg zapłać za wasz trud, ofiarowany czas i poświęcenie.

Bracia i Siostry!
Bądźmy wobec wszystkich, zwłaszcza w czasie Światowych Dni Młodzieży, świadkami Bożego Miłosierdzia. Zapiszmy je uczynkami miłosierdzia, realizowaniem przykazania miłości Boga i bliźniego, wytrwałą postawą samarytańskiej służby i pomocy!

Zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii, a także udającym się do Krakowa i Częstochowy, mówię: do zobaczenia na szlakach pielgrzymowania!

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 6 lipca 2016 r., we wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Pobierz: Słowo pasterskie metropolity katowickiego przed Światowymi Dniami Młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *