W roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zachęcam Was do przypomnienia sobie faktu Waszego chrztu. Wasi rodzice, dzieląc się ze swoją córką czy synem wszelkim dobrem, wszystkim, kim byli i co posiadali, zanieśli Was w towarzystwie rodziców chrzestnych i rodziny do chrzcielnicy. Zostaliście powitani w drzwiach kościoła i po raz pierwszy otwarła się przed Wami Brama Miłosierdzia!

W wodzie sakramentu chrztu zostaliście obmyci z grzechu pierworodnego. Nad każdym z Was – ochrzczonych „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” – rozległy się w ciszy tego wydarzenia Wasze imiona i delikatny głos Ojca: To jest mój umiłowany syn, to jest moja umiłowana córka! Kochający nas Bóg, który na kartach Pisma Świętego objawia się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, jest Miłością, wyrażającą się w przebaczaniu.

Drodzy! Boże miłosierdzie jest ofiarowane każdemu; już niejeden raz w sakramencie pokuty i pojednania doświadczyliście łaski miłosierdzia! Nie możecie jednak Bożego miłosierdzia wyłącznie samolubnie konsumować! Kto naprawdę doświadczył przebaczenia Boga, ten także przebacza, staje się miłosiernym i podejmuje czyny miłosierdzia. W ten sposób stajecie się świadkami ważnej prawdy o Bogu! W tym świadectwie życia przejawia się chrzcielna świadomość przynależności do Jezusa Chrystusa, który jest naszym bratem i w wierze nam przewodzi!

Drodzy! W czasach apostolskich w Efezie uczniów Jezusa nazwano po grecku „christianoi”, chrześcijanie. Rzeczywiście, na mocy sakramentu chrztu świętego staliście się chrześcijanami i należycie do Chrystusa. Jesteście powołani, aby się do Niego upodobnić. To zadanie na całe Wasze ziemskie życie.

Na wzór naszego Pana trzeba przechodzić ze śmierci grzechu do życia według Ewangelii! Oznacza to wezwanie do podejmowania codziennego krzyża obowiązków, pracy, trudności, czasem cierpienia, by iść za Nim, bo tylko On nas prowadzi pewną drogą do domu Ojca, który jest naszą ostateczną ojczyzną.

Na życiowej drodze, którą często określamy jako pielgrzymkę, trzeba dać wobec innych świadectwo wiary, nadziei, miłości i miłosierdzia, potwierdzając, że Ewangelia nie jest teorią, lecz życiem.

Drodzy Młodzi katowickiego Kościoła! Serdecznie proszę każdego z Was: głoście Dobrą Nowinę o Bogu, który swoją miłość i miłosierdzie objawił w Jezusie Chrystusie, wszystkimi dostępnymi Wam środkami komunikacji, używając też Facebooka, Twittera i SMS-ów. W ten sposób – głosząc, wyznając i świadcząc – będziecie misjonarzami miłosierdzia, zwłaszcza wobec tych, którzy nie wiedzą, że Bóg jest dla wszystkich swoich dzieci Miłością i miłosiernym Ojcem, który nie odrzuca i nie wyklucza nawet tych, którzy odwrócili się do Niego plecami.

Drodzy! Trzeba świadczyć tu i teraz, nie czekając na lepsze czasy. Nie szukajcie wyjątkowych czy sprzyjających okoliczności, ale wykorzystujcie dane Wam możliwości! Popatrzcie na przykład Waszych rówieśników, którzy dla Jezusa oddali swoje młode życie! Drodzy Młodzi! To dzisiaj zwycięski i zmartwychwstały Chrystus mówi do Was: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, Dobrą Nowinę o Bogu bogatym w miłosierdzie! Niech Was, Wasze świadectwo i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty!

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Przeczytaj wydanie specjalne Gościa Niedzielnego – 20 marca 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *