Świat potrzebuje nowej ewangelizacji, bo zmienili się adresaci, do których kierujemy Dobrą Nowinę.

Dawniej byli to poganie, ludzie religijni, dziś są to osoby, które kiedyś były wierzące, ale ich wiara uległa osłabieniu, lub w ogóle ją utracili. Wśród potencjalnych adresatów ewangelizacji są również osoby wrogo nastawione do Kościoła.

Celem ewangelizacji nie ma być głoszenie teorii o Bogu, ale doprowadzenie do spotkania konkretnego człowieka z żywym Bogiem.

„Nowa Ewangelizacja” jest nowa:

W stosowaniu NOWYCH METOD

– czyli poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do dzisiejszego człowieka, adekwatnych do dzisiejszych sytuacji. Papież wymienia tu takie nowe środki jak – telewizja, radio, prasa, teatr, internet – środki, które będą bardziej odpowiadały mentalności współczesnego człowieka, jego językowi. Poszukajmy jakichś nowych metod – może przedstawienia, jakaś realizacja wizualna w postaci plakatów, billboardów.

W uczestnictwie NOWYCH PODMIOTÓW

– chodzi o to, żeby w dziele ewangelizacji zaangażować wszystkich, a przede wszystkim, żeby za ewangelizację poczuli się odpowiedzialni świeccy. Nowe podmioty to świeccy, to także ruchy i stowarzyszenia, które powinny pomyśleć jakie podjąć inicjatywy.

W NOWEJ GORLIWOŚCI

chodzi o to, żeby chrześcijanie ożywili w sobie odpowiedzialność za przekaz tej Ewangelii, żeby byli gotowi z tą Ewangelią rzeczywiście pójść do innych i apostołować, aby chrześcijaństwo było dynamiczne, otwarte, żeby było poszukiwaniem nowych ludzi.

Ks. abp Wiktor Skworc w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. listopada 2013 r. o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze – otworzył II Synod Archidiecezji Katowickiej.  Synod to przede wszystkim ludzie! Wśród wielu komisji została powołana podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji.

DOKUMENTY