Świat potrzebuje nowej ewangelizacji, bo zmienili się adresaci, do których kierujemy Dobrą Nowinę.

Dawniej byli to poganie, ludzie religijni, dziś są to osoby, które kiedyś były wierzące, ale ich wiara uległa osłabieniu, lub w ogóle ją utracili. Wśród potencjalnych adresatów ewangelizacji są również osoby wrogo nastawione do Kościoła.

Celem ewangelizacji nie ma być głoszenie teorii o Bogu, ale doprowadzenie do spotkania konkretnego człowieka z żywym Bogiem.

„Nowa Ewangelizacja” jest nowa:

W stosowaniu NOWYCH METOD

– czyli poszukiwaniu nowych sposobów dotarcia z Ewangelią do dzisiejszego człowieka, adekwatnych do dzisiejszych sytuacji. Papież wymienia tu takie nowe środki jak – telewizja, radio, prasa, teatr, internet – środki, które będą bardziej odpowiadały mentalności współczesnego człowieka, jego językowi. Poszukajmy jakichś nowych metod – może przedstawienia, jakaś realizacja wizualna w postaci plakatów, billboardów.

W uczestnictwie NOWYCH PODMIOTÓW

– chodzi o to, żeby w dziele ewangelizacji zaangażować wszystkich, a przede wszystkim, żeby za ewangelizację poczuli się odpowiedzialni świeccy. Nowe podmioty to świeccy, to także ruchy i stowarzyszenia, które powinny pomyśleć jakie podjąć inicjatywy.

W NOWEJ GORLIWOŚCI

chodzi o to, żeby chrześcijanie ożywili w sobie odpowiedzialność za przekaz tej Ewangelii, żeby byli gotowi z tą Ewangelią rzeczywiście pójść do innych i apostołować, aby chrześcijaństwo było dynamiczne, otwarte, żeby było poszukiwaniem nowych ludzi.

Ks. abp Wiktor Skworc w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. listopada 2013 r. o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze – otworzył II Synod Archidiecezji Katowickiej.  Synod to przede wszystkim ludzie! Wśród wielu komisji została powołana podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji.

Skład podkomisji: 1. ks. Marek Zientek – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu Zdroju, dziekan dekanatu Jastrzębie Zdrój 2. o. Remigiusz Langer OFM – wicemagister Wyższego Seminarium Ojców Franciszkanów w Panewnikach, zaangażowany w szkołę NE „Zacheusz”, ewangelizator Przystanku Jezu. 3. Hanna Żyrek – diakonia ewangelizacji rodzin Archidiecezji Katowickiej, współorganizatorzy Mariacka bless night, Domowy Kościół 4. Tomasz Żyrek – diakonia ewangelizacji rodzin Archidiecezji Katowickiej, współorganizatorzy Mariacka bless night, Domowy Kościół 5. Katarzyna Jendralska – długoletnia moderatorka DDE, psycholog, pedagog, socjoterapeutka, mediator rodzinny i sądowy, instruktor teatralny, autor programów profilaktyczno-wychowawczych oraz współautor programu wychowania przez teatr, kierownik świetlicy szkolnej 6. Krzysztof Abucewicz – katechista Drogi Neokatechumenalnej (od 14 lat we wspólnocie), w małżeństwie od 22 lat, ojciec 5 dzieci, z wykształcenia informatyk, student V roku studiów zaocznych teologicznych WTL UŚ, sekretarz 7. ks. Krzysztof Biela – moderator ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej, rektor kaplicy św. Barbary przy SCC Katowice, członek Rady Kapłańskiej, przewodniczący Konsultorzy: 1. Piotr Czakański – prezes grupy EM-media, redaktor radia EM 2. s. Anna Bałchan – prezes zarządu Stowarzyszenia POMOC dla kobiet i dzieci im. Maryi Niepokalanej 3. o. Łukasz Nocoń – gwardian wspólnoty wędrownej braci kapucynów w Katowicach – Załężu, we wspólnocie braci mniejszych kapucynów od 1998 roku, w Katowicach posługuję od 5 lat 4. Marcin Jakimowicz – Dziennikarz Gościa Niedzielnego. Pisarz, autor między innymi bestselleru wydawniczego „Radykalni”, absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego. Mąż i ojciec. 5. ks. Artur Godnarski – sekretarz zespołu ds. NE Episkopatu Polski, organizator Przystanku Jezus, dyrektor SNE w Gubinie, założyciel wspólnoty w służbie Nowej Ewangelizacji – wspólnota św. Tymoteusza 6. Andrzej Strączek – kurs Alfa Czyżowice, od wielu lat zaangażowany w ewangelizację tą metodą 7. ks. Robert Rosiak – wikariusz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaangażowany w diakonię ewangelizacji rodzin, opiekun wspólnoty Mamre.
DOKUMENTY