Zadaniem Diecezjalnego Centrum jest koordynacja przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku a w szczególności organizacja Dni w Diecezji poprzedzających spotkanie młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. W tym czasie na terenie archidiecezji będzie przebywać ok. 20 tys. młodzieży z całego świata.

Zakres działań powołanego zespołu jest szeroki i będzie dotyczył m. in. przygotowania duchowego, przygotowania wolontariuszy, działań logistycznych oraz promocyjnych. W skład Diecezjalnego Centrum wchodzą osoby zarówno duchowne jak i świeckie.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc oraz Kanclerz Kurii Metropolitalnej Ks. Jan Smolec podpisali dekret, w którym ustanowiono Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w Archidiecezji Katowickiej w składzie:

1. Ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego – moderator ŚDM
2. Ks. Marcin Wierzbicki, duszpasterz młodzieży w Archidiecezji Katowickiej – koordynator diecezjalny ŚDM
3. Ks. Bogdan Kania, moderator ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej – zastępca koordynatora diecezjalnego ŚDM
4. Kinga Ludwiczak – sekretarz Diecezjalnego Centrum ŚDM
5. Marceli Łyczko – rzecznik oraz przewodniczący sekcji promocji Diecezjalnego Centrum ŚDM
6. Tomasz Klich – przewodniczący sekcji logistycznej Diecezjalnego Centrum ŚDM
7. Wioleta Czesak – przewodnicząca sekcji Biletu dla Brata i projektu „Młodzi Misjonarze Miłosierdzia” Diecezjalnego Centrum ŚDM
8. Agata Karasek – przewodnicząca sekcji językowej Diecezjalnego Centrum ŚDM
9. Kl. Mateusz Kempiński – przewodniczący sekcji liturgicznej Diecezjalnego Centrum ŚDM
10. Dorota Alli-Balogun – przewodnicząca sekcji duchowości Diecezjalnego Centrum ŚDM
11. Magdalena Stelmach – przewodnicząca sekcji wolontariatu Diecezjalnego Centrum ŚDM
12. Renata Respondek – przewodnicząca sekcji medialnej Diecezjalnego Centrum ŚDM
13. Tomasz Augustynowicz – przewodniczący sekcji fotograficznej Diecezjalnego Centrum ŚDM
14. Maria Sobczyk – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM, „Oaza na ŚDM”
15. Joanna Bulik – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM, zapisy na Wydarzenia Centralne w Krakowie
16. Maria Bulik – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM, zapisy na Wydarzenia Centralne w Krakowie
17. Katarzyna Kramczyńska – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM, sekretariat
18. Klaudyna Ciachera – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM, sekretariat
19. Michał Piec – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM, odpowiedzialny za wspólnotę Św. Jana
20. Ks. Krzysztof Brachmański – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM
21. Ks. Damian Copek – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM
22. Ks. Robert Kaczmarek – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM
23. Ks. Ryszard Skowronek – członek Diecezjalnego Centrum ŚDM

Kontakt z członkami Diecezjalnego Centrum ŚDM odpowiedzialnymi za poszczególne sekcje: Diecezjalne Centrum ŚDM.