PODSTAWOWE INFORMACJE

Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI „Vixdum Poloniae unitas” z 28 X 1925 i została włączona do metropolii krakowskiej. W momencie powołania do życia diecezja liczyła ok. 915 tys. wiernych. W 1992 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce uszczuplone zostało terytorium diecezji katowickiej: diecezji gliwickiej przekazano 6 dekanatów (200 tys. wiernych), a diecezji bielsko-żywieckiej – 8 dekanatów (350 tys. wiernych). Obecnie archidiecezję katowicką zamieszkuje około 1 500 000 mieszkańców, w tym około 1 450 000 katolików. Archidiecezja liczy 37 dekanatów, 322 parafie, w których pracuje 1065 księży diecezjalnych, 117 księży zakonnych, i 935 osób konsekrowanych. W seminarium duchownym przygotowuje się do kapłaństwa 120 alumnów.

PATRONI DIECEZJI

– MATKA BOŻA PIEKARSKA
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – największe na Śląsku miejsce pielgrzymkowe związanym z kultem maryjnym. Początki sanktuarium w Piekarach Śląskich sięgają XVII wieku, gdy ks. proboszcz Jakub Roczkowski umieścił w ołtarzu głównym odnowiony wizerunek Matki Bożej, który dotychczas znajdował się w bocznej kaplicy. W okresie międzywojennym XX w. w Piekarach Śląskich rozpoczęto organizowanie pielgrzymek stanowych: mężczyzn i młodzieńców (ostatnia niedziela maja)kobiet i dziewcząt (niedziela po 15 sierpnia). W każdej z nich uczestniczy około 100-150 tys. pątników, gromadzących się na Wzgórzu Kalwaryjskim. Od 1992 w przeddzień stanowej pielgrzymki mężczyzn do Matki Boskiej Piekarskiej organizowane są sympozja naukowe, poświęcone kulturowym i społecznym problemom Górnego Śląska w aspekcie katolickiej nauki społecznej.

– ŚW. JACEK – PATRON ŚLĄSKA
dominikanin, kaznodzieja, misjonarz. W ikonografii przedstawiany jest jako dominikanin w habicie, z monstrancją, cyborium, kielichem, figurą Najświętszej Marii Panny, księgą i lilią;

KATEDRA

Nie ma w Polsce większej katedry niż katedra Chrystusa Króla w Katowicach. Jej historia jest mocno związana ze skomplikowanymi dziejami Górnego Śląska i całej Polski w ostatnich niemal 100 latach oraz Kościoła na tych ziemiach. Budowa świątyni, według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego, rozpoczęła się w 1927 roku, a jej konsekracji dokonano 30 października 1955 roku. Katedra stanowi centrum życia religijnego diecezji. Dwa razy do roku – w Niedzielę Palmową oraz podczas powakacyjnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło–Życie – katedrę wypełnia po brzegi rozmodlona i rozśpiewana młodzież.

OBECNI BISKUPI

WIKTOR SKWORC, ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI
MAREK SZKUDŁO, BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
ADAM WODARCZYK, BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
DAMIAN ZIMOŃ, ARCYBISKUP METROPOLITA SENIOR
GERARD BERNACKI, BISKUP POMOCNICZY SENIOR ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ