Czytania na niedzielę, 26 września 2021

  • wrzesień 25, 2021

XXVI Niedziela zwykła(Lb 11, 25-29)Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch m…

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 26 września 2021

  • wrzesień 25, 2021

Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę; gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne, że mocne Chrystusowe porównanie d…

czytaj dalej

Czytania na sobotę, 25 września 2021

  • wrzesień 24, 2021

Sobota XXV tydzień zwykły(Za 2,5-9.14-15a)Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Zapytałem go: „Dokąd idziesz? A on rzekł: „Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej długość i szerokość”. I wystąpił anio…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 25 września 2021

  • wrzesień 24, 2021

Święty Wacław (ok.907-929), książę czeski, pokazuje świętość jako naśladowanie Boskiego Mistrza. Odznaczający się głęboką pobożnością, przejęty losem najuboższych nie odstępował od Jezusa także i w tym, co najtrudniejsze i najbardziej bolesne. Skoro Mi…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 24 września 2021

  • wrzesień 23, 2021

Piątek XXV tydzień zwykły(Ag 1,15b-2, 9)W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia dwudziestego pierwszego, siódmego miesiąca, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: „Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei i arcykapłanowi…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 24 września 2021

  • wrzesień 23, 2021

Święty Wincenty a Paulo (1581-1660), świetnie wykształcony i dobrze zapowiadający się duchowny, obrońca ortodoksji wobec jansenizmu, stopniowo odchodził od wielkiego świata ku sprawom najuboższych, dostrzegając pośród nich szczególną obecność Chrystusa…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 23 września 2021

  • wrzesień 22, 2021

Czwartek XXV tydzień zwykły(Ag 1, 1-8)W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słow…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 23 września 2021

  • wrzesień 22, 2021

Herod wielokrotnie słyszał o Chrystusie, aż wreszcie zapragnął Go zobaczyć. Kierowała nim jednak tylko ciekawość. Tym różnił się od tych, którzy chcieli Jezusa widzieć, ponieważ w Niego uwierzyli. Można wiele słyszeć o Chrystusie, można Go nawet zobacz…

czytaj dalej

Czytania na środę, 22 września 2021

  • wrzesień 21, 2021

Środa XXV tydzień zwykły(Ezd 9,5-9)Ja Ezdrasz w czasie ofiary wieczornej podniosłem się z upokorzenia mojego i w rozdartej szacie i płaszczu upadłem na kolana, wyciągnąłem ręce moje do Pana Boga i rzekłem: „Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podni…

czytaj dalej

Rozważanie na środę, 22 września 2021

  • wrzesień 21, 2021

Błogosławiony Władysław z Gielniowa (ok. 1440-1505), bernardyn, patron Warszawy, słynął z wielkiej czci męki Pańskiej. Poświęcił jej liczne kazania i pieśni. Nade wszystko jednak usiłował tak postępować, by towarzyszyć cierpiącemu Jezusowi. Odznaczał s…

czytaj dalej