Czytania na piątek, 24 listopada 2017

  • Listopad 23, 2017

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy(1 Mch 4,36-37.52-59)Juda i jego bracia powiedzieli: Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. Zebrało się więc całe wojsko i poszli na …

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 24 listopada 2017

  • Listopad 23, 2017

Łatwo jest wierzyć i ufać Bogu, gdy wszystko w życiu się układa po naszej myśli. Prawdziwą próbą dla wiary są doświadczenia nieoczekiwanego cierpienia. Uczmy się wytrwałości w wierze i miłości od wspominanych w dzisiejszej liturgii świętych męczenników…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 23 listopada 2017

  • Listopad 22, 2017

(1 Mch 2,15-29)Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwró…

czytaj dalej

Czytania na środę, 22 listopada 2017

  • Listopad 21, 2017

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy(2 Mch 7,1.20-31)Siedmiu braci zostało schwytanych razem z matką. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Przede wszystkim zaś godna p…

czytaj dalej

Rozważanie na środę, 22 listopada 2017

  • Listopad 21, 2017

Święta Cecylia żyła na początku III wieku i była wyjątkowo piękną kobietą. Pragnąc poświęcić się Bogu, złożyła ślub czystości. Zginęła w obronie wiary podczas prześladowania chrześcijan. Jej postać może się wydawać odległa od dzisiejszych realiów życia…

czytaj dalej

Czytania na wtorek, 21 listopada 2017

  • Listopad 20, 2017

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny(2 Mch 6,18-31)W czasie prześladowań Izraela przez króla Antiocha Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w Piśmie, mąż już w podeszłym wieku, szlachetnego oblicza, był zmuszony do otwarcia ust i jedzenia wi…

czytaj dalej

Rozważanie na wtorek, 21 listopada 2017

  • Listopad 20, 2017

Dziś Kościół wspomina całkowite oddanie się Najświętszej Maryi Panny na własność Bogu. Ożywiona Duchem Świętym, staje się pełna łaski. Całym swoim życiem wyznaje wiarę w Boga, który „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”. Ona sama staje się Matką wszy…

czytaj dalej

Czytania na poniedziałek, 20 listopada 2017

  • Listopad 19, 2017

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera(1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64)Wyszedł korzeń wszelkiego grzechu – Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania gr…

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 20 listopada 2017

  • Listopad 19, 2017

Życie św. Rafała Kalinowskiego było pełne bolesnych doświadczeń. Na studiach przeżył kryzys wiary i przestał przystępować do sakramentów. Po latach poszukiwań doświadczył nawrócenia pod wpływem lektury „Wyznań” św. Augustyna. Po powstaniu styczniowym, …

czytaj dalej