Czytania na sobotę, 21 kwietnia 2018

  • Kwiecień 20, 2018

Dzień powszedni – wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła(Dz 9, 31-42)Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przy…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 21 kwietnia 2018

  • Kwiecień 20, 2018

Tłum, który szedł za Jezusem po rozmnożeniu chleba, zaczyna topnieć. Jego nauczanie dla wielu wydaje się niemożliwe do zrozumienia i do przyjęcia. Łatwo wielbić Pana, gdy je się darowany chleb i widzi cuda. Trudniej pójść za Nim, gdy jest odrzucany i m…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 20 kwietnia 2018

  • Kwiecień 19, 2018

Dzień powszedni(Dz 9, 1-20)Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników te…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 20 kwietnia 2018

  • Kwiecień 19, 2018

Szaweł, który zwalczał chrześcijan, powalony na ziemię pod Damaszkiem, słyszy pytanie Jezusa: „Dlaczego Mnie prześladujesz?”. Chrystus utożsamia się z Kościołem, który zrodził się z Jego przebitego boku. Stanowią nierozdzielną całość, której utwierdzen…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 19 kwietnia 2018

  • Kwiecień 18, 2018

Dzień powszedni(Dz 8, 26-40)Anioł Pański powiedział do Filipa: „Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta”. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej e…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 19 kwietnia 2018

  • Kwiecień 18, 2018

W dzisiejszym pierwszym czytaniu, Bóg w cudowny i bardzo wyraźny sposób kieruje krokami diakona Filipa. Przemawia do niego anioł, prowadzi go mocą Ducha Świętego. Być może jeszcze większym cudem, choć bardziej ukrytym, jest działanie Boga w sercu etiop…

czytaj dalej

Czytania na środę, 18 kwietnia 2018

  • Kwiecień 17, 2018

Dzień powszedni(Dz 8, 1b-8)Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł nis…

czytaj dalej

Rozważanie na środę, 18 kwietnia 2018

  • Kwiecień 17, 2018

Bóg Ojciec oddał Synowi cały świat. Życie doczesne i wieczne każdego człowieka naszej błękitnej planety jest w Jego rękach. Nakazał też Synowi, aby nie stracił nikogo z tych, których odkupił. Syn wypełnia wiernie tę wolę Ojca, dlatego możemy być spokoj…

czytaj dalej

Czytania na wtorek, 17 kwietnia 2018

  • Kwiecień 16, 2018

Dzień powszedni(Dz 7, 51 – 8, 1a)Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: „Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie…

czytaj dalej

Rozważanie na wtorek, 17 kwietnia 2018

  • Kwiecień 16, 2018

Nakarmienie człowieka, który nie ma co jeść, wymaga sporo trudu. Czasami trzeba wyłożyć pieniądze, podzielić się tym, co nam zbywa, lub z czegoś zrezygnować. Żeby nakarmić serce człowieka, nasycić głód miłości, dać mu siłę do życia, potrzeba wiele więc…

czytaj dalej