Czytania na wtorek, 11 grudnia 2018

  • Grudzień 10, 2018

Wtorek II tygodnia adwentu – wspomnienie dowolne św. Damazego I, papieża(Iz 40,1-11)„Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowan…

czytaj dalej

Rozważanie na wtorek, 11 grudnia 2018

  • Grudzień 10, 2018

Dla współczesnych ludzi, nawykłych do ekonomicznego rachunku zysków i strat, szukanie jednej ze stu owiec może się wydawać czymś zupełnie nieopłacalnym. Ale gdyby postacie biblijne kierowały się podobnym rachunkiem ekonomicznym, Jan Chrzciciel nie wzyw…

czytaj dalej

Czytania na poniedziałek, 10 grudnia 2018

  • Grudzień 9, 2018

Poniedziałek II tygodnia adwentu – wspomnienie dowolne św. Grzegorza Wielkiego III, papieża(Iz 35,1-10)Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje tak…

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 10 grudnia 2018

  • Grudzień 9, 2018

Jezus, kierując wnikliwe spojrzenie na sparaliżowanego człowieka, którego do Niego przyniesiono, sięga w głąb jego duszy i rozpoznaje grzechy czekające na odpuszczenie. Uzdrowienie z paraliżu, następujące chwilę potem, jest tylko zewnętrznym znakiem wy…

czytaj dalej

Czytania na niedzielę, 9 grudnia 2018

  • Grudzień 8, 2018

II Niedziela Adwentu(Ba 5,1-9)Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!…

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 9 grudnia 2018

  • Grudzień 8, 2018

W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i wymagających, którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie …

czytaj dalej

Czytania na sobotę, 8 grudnia 2018

  • Grudzień 7, 2018

Sobota I tygodnia adwentu – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP(Rdz 3,9-15.20)Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo j…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 8 grudnia 2018

  • Grudzień 7, 2018

W scenie Zwiastowania archanioł Gabriel nazywa Maryję pełną łaski izapowiada, że osłoni ją Duch Święty. Kościół rozumie te słowa jako objawienie tajemnicy dotyczącej całego życia Maryi od samego początku, czyli od poczęcia. Była ona pełna łaski, bo tyl…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 7 grudnia 2018

  • Grudzień 6, 2018

Piątek I tygodnia adwentu – wspomnienie obowiązkowe św. Ambrożego, biskupa i doktora kościoła(Iz 29,17-24)To mówi Pan Bóg: „Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, …

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 7 grudnia 2018

  • Grudzień 6, 2018

Św. Ambroży, biskup i doktor Kościoła (ok.430-397), był świeckim urzędnikiem, katechumenem przygotowującym się do przyjęcia chrztu, kiedy został przez lud Mediolanu obwołany biskupem. Pomimo oporu przed przyjęciem tego stanowiska okazał się wybitnym pa…

czytaj dalej