Czytania na wtorek, 2 marca 2021

  • Marzec 1, 2021

Wtorek II Tygodnia Wielkiego Postu(Iz 1, 10. 16-20)Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! „Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajc…

czytaj dalej

Rozważanie na wtorek, 2 marca 2021

  • Marzec 1, 2021

Bóg jest realistą. Wie, że powtarzane grzechy wikłają nas w niewolę. Zwłaszcza gdy towarzyszy im niefrasobliwość. Z drugiej strony, determinacja w trosce o dobro staje się zaprawianiem w sprawiedliwości. Nie jest to jednak sprawiedliwość w ludzkich ocz…

czytaj dalej

Czytania na poniedziałek, 1 marca 2021

  • Luty 28, 2021

Poniedziałek II Tygodnia Wielkiego Postu(Dn 9, 4b-10)O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowali…

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 1 marca 2021

  • Luty 28, 2021

Zestawienie pierwszego czytania z Ewangelią pozwala wysnuć następujący wniosek: tam gdzie człowiek z głębi skruchy i bólu oskarża samego siebie (widząc własną niewierność i kłamstwa); tam Bóg go usprawiedliwia. Doświadczenie to, stając się naszym udzia…

czytaj dalej

Czytania na niedzielę, 28 lutego 2021

  • Luty 27, 2021

Druga Niedziela Wielkiego Postu(Rdz 22,1-2.9-13.15-18)Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w o…

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 28 lutego 2021

  • Luty 27, 2021

Bóg jest z nami, jest po naszej stronie – czyż to nie wystarcza, choćby cały świat był przeciwko nam? Bóg wydał za nas wszystkich własnego Syna i w Nim dał nam więcej niż wszystko, bo oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce nie wie, jak wielkie rze…

czytaj dalej

Czytania na sobotę, 27 lutego 2021

  • Luty 26, 2021

Sobota I Tygodnia Wielkiego Postu(Pwt 26, 16-19)Mojżesz powiedział do ludu: „Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dl…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 27 lutego 2021

  • Luty 26, 2021

Nasze ludzkie wyczucie tego, co sprawiedliwe, co dobre i co święte, jest uwikłane w skłonności, jakie kierują naszym myśleniem. Raz będzie to nadmierny rygoryzm, w innych wypadkach hołdowanie słabościom. Cały Kościół jest wezwany do tego, by nieustanni…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 26 lutego 2021

  • Luty 25, 2021

Piątek I Tygodnia Wielkiego Postu(Ez 18, 21-28)Tak mówi Pan Bóg: „Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu p…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 26 lutego 2021

  • Luty 25, 2021

Bóg jest Ojcem. Dla wszystkich. Złych i dobrych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego troska jest powszechna, nie omija nikogo. Taki jest Bóg. Tacy mamy stać się również my, do tego właśnie prowadzi nas wielkopostny czas nawrócenia. Nawet jeśli dzi…

czytaj dalej