Czytania na sobotę, 5 grudnia 2020

  • Grudzień 4, 2020

Sobota I tygodnia adwentu(Iz 30,19-21.23-26)To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg okaże ci łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 5 grudnia 2020

  • Grudzień 4, 2020

Św. Ambroży, biskup i doktor Kościoła, nazywany był perłą, która błyszczy na palcu Boga. Urodził się w Trewirze około 340 roku jako syn rzymskiego arystokraty. Otrzymał bardzo gruntowne wykształcenie i rozpoczął karierę w administracji państwowej. Bisk…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 4 grudnia 2020

  • Grudzień 3, 2020

Piątek I tygodnia adwentu(Iz 29,17-24)To mówi Pan Bóg: „Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pok…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 4 grudnia 2020

  • Grudzień 3, 2020

Wcale nie trzeba być niewidomym, żeby nie widzieć tego, co jest. Gdy się boimy, widzimy tylko nasz strach. Gdy obsesyjnie czegoś pragniemy, widzimy tylko to, czego nie mamy. Otwarcie oczu to wyzwolenie. Nie dodaje niczego, raczej zabiera, uwalnia nas o…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 3 grudnia 2020

  • Grudzień 2, 2020

Czwartek I tygodnia adwentu(Iz 26,1-6)W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter s…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 3 grudnia 2020

  • Grudzień 2, 2020

Czy mamy świadomość, że przyjście na Mszę świętą to poważna decyzja? Jeśli nie, to może dlatego, że wciąż budujemy na lotnym piasku uczuć i rutyny, a nie na skale słowa Bożego. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi, woła psalmista. Ta brama…

czytaj dalej

Czytania na środę, 2 grudnia 2020

  • Grudzień 1, 2020

Środa I tygodnia adwentu(Iz 25,6-10a)W owym dniu: Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na…

czytaj dalej

Rozważanie na środę, 2 grudnia 2020

  • Grudzień 1, 2020

Chrześcijaństwo kojarzy się wielu przede wszystkim z wyrzeczeniem i stratą. Jednak dzisiejsze czytania mówią o przygotowanej dla nas przez Boga uczcie, o zielonych pastwiskach, na które prowadzi nas Jezus; Dobry Pasterz, o tym, że uczniowie, mając do d…

czytaj dalej

Czytania na wtorek, 1 grudnia 2020

  • Listopad 30, 2020

Wtorek I tygodnia adwentu(Iz 11,1-10)Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się Odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sąd…

czytaj dalej

Rozważanie na wtorek, 1 grudnia 2020

  • Listopad 30, 2020

Droga, na którą Bóg posłał św. Franciszka Ksawerego (1506-1552), sięgała poza horyzont świata dostępnego wówczas dla Ewangelii. Żniwo misyjnej pracy św. Franciszka poraża swym ogromem. Znękane owce bez pasterza odnajdywał w miejscach, o których inni ba…

czytaj dalej