Czytania na sobotę, 19 października 2019

  • Październik 18, 2019

Sobota – wspomnienie dowolne bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika(Rz 4, 13. 16-18)Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 19 października 2019

  • Październik 18, 2019

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984) był duszpasterzem środowisk medycznych i świata pracy. W czasie nabożeństw za Ojczyznę bronił godności człowieka i jego prawa do wolności, sprawiedliwości i prawdy. Wspierał strajkujących studentów, zainicjował pielgrz…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 18 października 2019

  • Październik 17, 2019

Piątek – Święto św. Łukasza Ewangelisty(2 Tm 4, 9-17a)Najmilszy: Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka …

czytaj dalej

Czytania na piątek, 18 października 2019

  • Październik 17, 2019

Piątek – Święto św. Łukasza Ewangelisty(2 Tm 4, 9-17a)Najmilszy: Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka …

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 18 października 2019

  • Październik 17, 2019

W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów, jak owce między wilki. Podobnie jak Izraelici musieli wyjść z Egiptu, aby poznać prawdziwe oblicze swego Boga, tak uczniowie muszą wyjść i głosić Ewangelię, aby doświadczyć, że Bóg będzie z nimi, dok…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 18 października 2019

  • Październik 17, 2019

W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów, jak owce między wilki. Podobnie jak Izraelici musieli wyjść z Egiptu, aby poznać prawdziwe oblicze swego Boga, tak uczniowie muszą wyjść i głosić Ewangelię, aby doświadczyć, że Bóg będzie z nimi, dok…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 17 października 2019

  • Październik 16, 2019

Czwartek – wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika(Rz 3, 21-30a)Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jez…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 17 października 2019

  • Październik 16, 2019

Czwartek – wspomnienie obowiązkowe św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika(Rz 3, 21-30a)Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jez…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 17 października 2019

  • Październik 16, 2019

Święty Ignacy, biskup Antiochii, nazywał siebie niosącym Boga Theoforos. Za panowania cesarza Trajana został skazany na śmierć z powodu wyznawanej wiary. Zanim rzucono go na pożarcie dzikim zwierzętom, w drodze na męczeńską śmierć, Ignacy napisał listy…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 17 października 2019

  • Październik 16, 2019

Święty Ignacy, biskup Antiochii, nazywał siebie niosącym Boga Theoforos. Za panowania cesarza Trajana został skazany na śmierć z powodu wyznawanej wiary. Zanim rzucono go na pożarcie dzikim zwierzętom, w drodze na męczeńską śmierć, Ignacy napisał listy…

czytaj dalej