Czytania na poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  • Kwiecień 5, 2020

Wielki Poniedziałek(Iz 42,1-7)To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na …

czytaj dalej

Czytania na poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  • Kwiecień 5, 2020

Wielki Poniedziałek(Iz 42,1-7)To mówi Pan: Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na …

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  • Kwiecień 5, 2020

Jezus zapowiadając swoją śmierć, czeka na nią z pełną miłości determinacją. Jedynym światłem w tym doświadczeniu oczekiwania na wypełnienie się Pisma jest dla Niego jedność z Ojcem i pragnienie uwolnienia nas ze śmiercionośnego jadu grzechu. Maria prze…

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 6 kwietnia 2020

  • Kwiecień 5, 2020

Jezus zapowiadając swoją śmierć, czeka na nią z pełną miłości determinacją. Jedynym światłem w tym doświadczeniu oczekiwania na wypełnienie się Pisma jest dla Niego jedność z Ojcem i pragnienie uwolnienia nas ze śmiercionośnego jadu grzechu. Maria prze…

czytaj dalej

Czytania na niedzielę, 5 kwietnia 2020

  • Kwiecień 4, 2020

Niedziela Palmowa(Iz 50, 4-7)Nie Zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak…

czytaj dalej

Czytania na niedzielę, 5 kwietnia 2020

  • Kwiecień 4, 2020

Niedziela Palmowa(Iz 50, 4-7)Nie Zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak…

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 5 kwietnia 2020

  • Kwiecień 4, 2020

„Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W&nbsp…

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 5 kwietnia 2020

  • Kwiecień 4, 2020

„Bóg każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. Warto z takim nastawieniem, do którego zachęca Izajasz, podejść do lektury tekstów Niedzieli Palmowej. Słuchać, widzieć obrazy, które pojawiają się w wyobraźni. W&nbsp…

czytaj dalej

Czytania na sobotę, 4 kwietnia 2020

  • Kwiecień 3, 2020

Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu(Ez 37,21-28)Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden…

czytaj dalej

Czytania na sobotę, 4 kwietnia 2020

  • Kwiecień 3, 2020

Sobota V Tygodnia Wielkiego Postu(Ez 37,21-28)Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden…

czytaj dalej