Czytania na poniedziałek, 22 października 2018

  • Październik 21, 2018

Poniedziałek XXIX tygodnia okresu zwykłego – wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Pawła II, papieża(Ef 2, 1-10)Bracia: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, wed…

czytaj dalej

Rozważanie na poniedziałek, 22 października 2018

  • Październik 21, 2018

Całe życie upływa nam czasami na szukaniu zabezpieczenia. Podobnie jak zamożnemu człowiekowi z dzisiejszej Ewangelii, który chcąc pomieścić obfitość plonów, burzy stare spichlerze i buduje nowe. Taka ludzka iluzja: zabezpieczyć sobie przyszłość, by pot…

czytaj dalej

Czytania na niedzielę, 21 października 2018

  • Październik 20, 2018

Niedziela XXIX tygodnia okresu zwykłego(Iz 53, 10-11)Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy …

czytaj dalej

Rozważanie na niedzielę, 21 października 2018

  • Październik 20, 2018

Ci, którzy decydują się podążać za Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzielić Jego mękę i krzyż, a więc pić z Jego kielicha. I nie jest to kwestią zaszczytów ani hierarchii w bliskości z Panem, gdyż droga przyjaźni z Chrystusem to droga służby, kto chce …

czytaj dalej

Czytania na sobotę, 20 października 2018

  • Październik 19, 2018

Sobota XXVIII tygodnia okresu zwykłego – wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Kantego, prezbitera(Ef 1, 15-23)Bracia: Usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w…

czytaj dalej

Rozważanie na sobotę, 20 października 2018

  • Październik 19, 2018

Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. Przyznać się do Jezusa, co to znaczy? To zaufać Duchowi Świętemu, uwierzyć nadziei wbrew nadziei. To dać wyraz wierze, że nasz Bóg umarł, został pogrzebany…

czytaj dalej

Czytania na piątek, 19 października 2018

  • Październik 18, 2018

Piątek XXVIII tygodnia okresu zwykłego – wspomnienie dowolne błogosławionego Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika(Ef 1, 11-14)Bracia: W Chrystusie dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zg…

czytaj dalej

Rozważanie na piątek, 19 października 2018

  • Październik 18, 2018

Jezus mówi dziś do nas, swoich przyjaciół: bójcie się tego, który może was do piekła zaprowadzić. Nie jest to groźba, lecz ostrzeżenie, skoro dalej czytamy: u was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Jezus wie, że piekło, w jakiejkolwiek p…

czytaj dalej

Czytania na czwartek, 18 października 2018

  • Październik 17, 2018

Czwartek XXVIII tygodnia okresu zwykłego – Święto świętego Łukasza Ewangelist(2 Tm 4, 9-17a)Najmilszy: Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmac…

czytaj dalej

Rozważanie na czwartek, 18 października 2018

  • Październik 17, 2018

W dzisiejszej Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów, jak owce między wilki. Podobnie jak Izraelici musieli wyjść z Egiptu, aby poznać prawdziwe oblicze swego Boga, tak uczniowie muszą wyjść i głosić Ewangelię, aby doświadczyć, że Bóg będzie z nimi, dok…

czytaj dalej